Cjenik

Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina


KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija:  6%
Najniža ukupna provizija:  4%

PRODAJA


Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine  (naplaćuje se od prodavatelja): 2-4%, ali ne manje od 6000,00 kn
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca): 2-3%, ali ne manje od 6000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjo nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom : 2 - 3%

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
provizija od najmodavca i zakupodavca
 
  Postotak od mjesečne najmnine
 

  75%
 
   Minimalno                                                                                                                                                         

  100%
 
  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

  150%
 
  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
 
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
provizija od najmopirmca i zakupnika
 
  Postotak od mjesečne najmnine
 

  75%
 
 Minimalno za najam                                                                                                                                                         

  100%
 
  Minimalno za zakup

  100%
 
  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

  150%
 
  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više