Orbit nekretnine, Bogovićeva 5, Zagreb
T: +385 1 3704 386, F: +385 1 3777 025
E: orbit@orbit-nekretnine.hr, W: www.orbit-nekretnine.hr

Pravokutna parcela K1 namjene kod sajma automobila!

ID: 6193-1

Građevinsko poslovno, prodaja

Županija: Grad Zagreb

Grad: Zagreb

Šira lokacija: Novi Zagreb - istok

Uža lokacija: Jakuševec

Cijena: 1.224.480,00 € (9.189.487,30 kn)

Cijena/m²: 160,00 €

Površina: 7.653,00 m²

Ime: Danijela

Prezime: Marinović

Email: orbit@orbit-nekretnine.hr

Broj telefona: 01/3704-386

Broj telefona: 095/510-1074

Orbit nekretnine, Bogovićeva 5, Zagreb
T: +385 1 3704 386, F: +385 1 3777 025
E: orbit@orbit-nekretnine.hr, W: www.orbit-nekretnine.hr

Opis

Poslovna namjena - K1 (su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, gradske robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli) Na površinama proizvodne namjene (I) i poslovne namjene (K1) mogu se graditi i: - prodavaonice, izložbeno - prodajni saloni i slični prostori i građevine; - ugostiteljske građevine i građevine za zabavu; - prometne građevine, javne garaže, športske građevine i površine i rasadnici; - uredski prostori, istraživački centri i građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu; - benzinske postaje. Zemljište pravokutnog oblika od 7653 kvadrata (200e/m). Sva infrastruktura na obližnjoj cesti. Nova regulacija na neizgrađenom prostoru (3.2.) Opća pravila: - gradnja ulične mreže, mreže javnih prostora i građevina te uređenje neizgrađenih površina prema provedbenom dokumentu prostornog uređenja; - obvezno je donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja; - programom za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja definirat će se osnovni urbanistički parametri za korištenje prostora, način korištenja i uređenja površina, sukladno planiranoj namjeni, javnim i društvenim potrebama, poštujući vrijednosti i specifičnosti područja za koje se izrađuje provedbeni dokument prostornog uređenja

Karakteristike

Dozvole