Orbit nekretnine, Bogovićeva 5, Zagreb
T: +385 1 3704 386, F: +385 1 3777 025
E: orbit@orbit-nekretnine.hr, W: www.orbit-nekretnine.hr

Jordanovac, zadnjih 1300m u naselju vila!

ID: 6182-1

Građevinsko stambeno zemljište, prodaja

Županija: Grad Zagreb

Grad: Zagreb

Šira lokacija: Maksimir

Uža lokacija: Laščina

Cijena: 607.500,00 € (4.603.577,90 kn)

Cijena/m²: 450,00 €

Površina: 1.350,00 m²

Ime: Jelena

Prezime: Kustura

Email: jelena@orbit-nekretnine.hr

Broj telefona: 01/3704-386

Broj telefona: 095/9191-667

Orbit nekretnine, Bogovićeva 5, Zagreb
T: +385 1 3704 386, F: +385 1 3777 025
E: orbit@orbit-nekretnine.hr, W: www.orbit-nekretnine.hr

Opis

Zemljište pravilnog oblika, potrebno je napraviti parcelaciju kojom se dobivaju dvije parcele za dvije urbane vile po 600 BRP. Stambena namjena, pravilo 2.3 Članak 70. - Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnog i istočnog dijela podsljemenskog područja - povijesna urbana cjelina i kontaktno područje (2.3.) - prostori: Sv. Duh, Vrhovec - Vinogradska, Šestinski dol, Srebrnjak - Laščina: - najmanja površina građevne čestice je 600 m2 - najveća izgrađenost građevne čestice je 30%; - najveći GBP je 600 m2 za samostojeće, 450 m2 za poluugrađene građevine; - najveći ki 1,0; - najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice; - najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje; - najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima; - pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, uz uvjet da je najmanje jedna trećina širine parcele uz ulicu uređeni predvrt; - udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice najmanje 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina; - najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m osim za poluugrađenu građevinu; - obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

Karakteristike

Dozvole

Opis nekretnine